V

v viník
vábivý vinit
vada víno
vadnout vinohrad
váhat vír
vajíčko víra
vak visačka
válka viset
vám vítěz
vámi vítězit
vana vítězný
vánek vítězství
varieta vítr
vařit viz
varovat vizita
vás vjezd
váš vkládat
vaše vkročit
vášeň vlajka
vaši vlak
vaz vlákno
vázat vlas
vazba vlastenec
vážnost vlastnictví
včera vlastník
včerejšek vlastnit
vcházet vlastnost
vchod vléci
vdaná vlévat
vdechovat vlevo
vděčnost vlhčit
vděk vlhko
ve vlhkost
věc vlídnost
večer vlídný
večeře vliv
večírek vlna
věcný vloha
věda vlohy
vedení vložit
vědění vnadný
vědět vnějšek
vedle vnikání
vedlejší vniknout
vědomí vnitřek
vedoucí vnitro
vegetace vnořit
vejít vnucovat
věk vnuknout
velebný vnutit
velechrám voda
velet voda pitná
velice voda teplá
veličina vodit
velikost vodní
veliký vodojem
velkolepost vodotrysk
velkolepý voják
velkoobchodník volat
velký volit
velmi volno
ven volný
věnec voňavka
venkovan vousy
venku vozit
vepř vpít
věřící vpravo
věřit vpřed
věrný vpředu
verš vrácení
ves vráska
veš vrata
veselohra vrazit
veselost vrba
veselý vrčet
věšet vrch
vesmír vrchol
vesničan vrcholek
vesnice vřeštět
vespod vřeteno
vést vrhat
větev vrhnout
vetřelec vršek
větřík vrstva
věž vrt
vězení však
věznice všetečný
vézt vstát
vhodný vštípit
víc vstoupit
vichřice vstřebat
víčko vstřebávat
vidět vstup
vidlice vstupenka
vidlička vstupné
vila vstupovat
vina všude
vínečko vsunout
viněta vteřina
vinice vtisknout